DREJTORI

Vjollca Mustafa, të mbaruar fakultetin e grupit para shkollor në Shkup.

Ka punuar 26 vite në shkollën fillore “DITURIA”-Saraj me grupin parashkollor.